Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти органу влади

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Єдиний інформдень: Основні положення Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік»

  • 2) збільшення з 1 січня 2013 року джерел доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик), за рахунок зарахування до їх складу плати за ліцензії, сертифікати та державну реєстрацію, що надасть можливість здійснювати видатки, які належать до власних повноважень;

3)  застосування особливостей формування:

податку на прибуток підприємств:

зниження ставки податку на прибуток з 21 % до 19 %, а для суб'єктів індустрії програмної продукції – до 5 %, зменшить податкове навантаження на платників податків та сприятиме детінізації економіки;

 

запровадження починаючи з 2013 року сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток;

 

продовження дії податкових канікул для новостворених та малих підприємств;

продовження дії галузевих пільг для підприємств легкої, суднобудівної та літакобудівної промисловості, підприємств з надання готельних послуг, підприємств машинобудування для агропромислового комплексу та інших;

 

запровадження особливого порядку врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток в результатах наступних податкових періодів, що матиме позитивний вплив на надходження податку до Державного бюджету України.

 

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг):

скасування нульової ставки оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання природного газу на митній території України Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

 

покращення адміністрування податку, шляхом:

реєстрації податкових накладних платниками податку-продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних;

 

подання платниками ПДВ разом з податковою декларацією копій реєстрів податкових накладних в електронному вигляді.

 

бюджетне відшкодування податку на додану вартість:

продовження дії норми щодо звільнення від оподаткування операцій з постачання зерна.

 

податку на додану вартість з ввезених в Україну товарів:

зростання зовнішньоекономічних операцій;

 

продовження дії норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію України природного газу.

плати за землю:

продовження дії норми щодо звільнення від сплати земельного податку суб'єктів космічної діяльності, літакобудування, суднобудівної промисловості та кінематографії (виробників національних фільмів).

 

плати за користування надрами:

зменшення з 2013 року кількості загальнодержавних податків і зборів шляхом об’єднання рентної плати за видобуток вуглеводнів та плати за користування надрами.

 

Прогноз доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (І кошик), визначено в сумі 72 644,7 млн. гривень. Ріст доходів І кошика до надходжень 2012 року (в співставних умовах) складає 112,3 %, що відповідає основним показникам соціального та економічного розвитку України на 2012 рік (зростання номінального ВВП – 112,5 %, фонду оплати праці – 114,1 %).

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць України розрахунок доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, здійснено відповідно до статті 98 Бюджетного кодексу України на підставі Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.10 № 1149.

Враховуючи динаміку надходжень в річному та помісячному розрізі, і те, що тенденції розвитку окремих бюджетів та надходження до них протягом базових років, які беруть участь у розрахунку, були різними,  збережено діючий механізм розрахунку, тобто застосування математичних методів екстраполяції та експоненти, а також коефіцієнтів, що використовувались при розрахунку прогнозу на 2012 рік (коефіцієнту актуалізації індексу відносної податкоспроможності, коефіцієнту впливу нарахованого фонду оплати праці за регіонами, показника стимулювання).

Водночас, з метою визначення реальних прогнозних обсягів доходів, відповідно до статті 98 Бюджетного кодексу України внесено більше 200 коригувань фактичних надходжень базових років по окремих місцевих бюджетах у зв’язку з перереєстрацією платників податків.

 

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог прийнятого Бюджетного кодексу України та динаміки соціальних стандартів, передбачених у Державному бюджеті України на 2013 рік, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня – 1 147 гривень, з 1 грудня –
1 218 гривень на місяць; посадового окладу (тарифної ставки) першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – з 1 січня – 845 гривні, з 1 грудня – 928 гривень на місяць.

При здійсненні розрахунку показників видатків І кошика обласного бюджету враховано збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

Освіта

Загальний обсяг видатків на освіту, що врахований у розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів, в бюджеті на 2013 рік становить 63 053,7 млн. гривень, що на 4 345 млн. гривень (7,4%) більше такого показника у 2012 році (58 708,7 млн. гривень).

Розрахунок видатків на освіту в розрізі адміністративно-територіальних одиниць на 2013 рік здійснено виходячи з фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, позашкільного, професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періодові, учнів професійно-технічних навчальних закладів станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові.

Видатки на професійно-технічну освіту розподілено між регіонами залежно від фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів.

З метою єдиного підходу при розподілі видатків на професійно-технічну освіту між адміністративно-територіальними одиницями запроваджено ряд коригуючих коефіцієнтів, які нададуть можливість уникнути диспропорцій при застосуванні нових формульних розрахунків, а саме:

  • коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів;
  • коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» стипендії віднесені до грошових доходів громадян, які підлягають індексації. Порядок проведення індексації грошових доходів населення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.

Відповідно до пункту 4 цього Порядку стипендії індексуються у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення внесені постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 № 526.

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в 2013 році становитиме 3 мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків до завершення навчання.

На рівні 2012 року збережено  видатки на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін.

 

Охорона здоров’я

Загальний обсяг попередніх показників видатків на охорону здоров’я, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за проектом бюджету на 2013 рік становить 42 120,2 млн. гривень, що на 2 649,6 млн. гривень або на 6,7 % більше відповідного показника 2012 року.

У складі видатків на охорону здоров’я на наступний рік враховано цільові видатки:

Для врахування норм Закону України від 05.07.2012 № 5081-VI «Про екстрену медичну допомогу» щодо здійснення передачі видатків на функціонування станцій швидкої медичної допомоги та невідкладної допомоги (які перейменовуються в станції екстреної (швидкої) медичної допомоги) з бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів до обласних бюджетів застосовано коефіцієнти:

0,109 – для здійснення передачі видатків з бюджетів міст обласного значення;

0,085 – для здійснення передачі видатків з районних бюджетів.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки місцевих бюджетів на галузь соціального захисту та соціального забезпечення визначено у сумі 5 416,3 млн. гривень.

У розрізі соціальних програм загальний обсяг цих видатків розподілено таким чином:

на утримання підопічних в будинках-інтернатах (пансіонатах) для престарілих та інвалідів, будинках-інтернатах для дітей - інвалідів та на навчання і трудове влаштування інвалідів по кодах (090601, 090901, 091203) обраховувався виходячи із кількості підопічних, які проживають в цих установах, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного підопічного, до якого стосовно підопічних у будинках-інтернатах для дітей – інвалідів застосовано коефіцієнт підвищення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості 1,5;

на надання соціальних послуг та соціальне обслуговування  територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по коду 091204 – виходячи із кількості  громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують різних видів допомоги та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного громадянина.

 

Культура і мистецтво

Прогнозний обсяг видатків на культуру і мистецтво, який враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2013 рік, складає 7 691,7 млн. гривень, що перевищує обсяг видатків 2012 року (7 104,2 млн. гривень) на 587,4 млн. грн. або на 8,3 відсотка.

Розподіл бюджетних ресурсів держави між центральними та місцевими органами влади здійснюється відповідно до правових та методологічних норм, визначених у Бюджетному кодексі України та постанові Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів».

При визначенні видаткової частини місцевих бюджетів на культуру і мистецтво застосовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.

При розрахунку прогнозних показників на оплату праці працівників бюджетної сфери, враховано видатки на підвищення посадових окладів працівника І тарифного розряду ЄТС, видатки на забезпечення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, посадові оклади яких мають встановлюватися на рівні мінімальної заробітної плати, а також видатки на виконання рішень Уряду, якими передбачено запровадження додаткових надбавок, матеріальних допомог та інших виплат працівникам окремих галузей бюджетної сфери.

У 2013 році передбачені кошти на продовження забезпечення заходів, спрямованих на вирішення ряду питань соціального характеру, визначених законодавством у сфері культури, зокрема:

виплати працівникам бібліотек надбавки за особливі умови роботи у розмірі 50 % посадового окладу;

виплати працівникам бібліотек допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу;

виплати працівникам музеїв при наданні щорічної відпустки допомоги на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу;

виплати працівникам клубних закладів допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу.

Крім того, на реалізацію частини 3 статті 29 Закону України «Про культуру» враховано відповідні кошти на виплату працівникам у сфері культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, допомоги для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та доплати за вислугу років.

 

Фізична культура і спорт

Видатки, передбачені місцевим бюджетам на програми і заходи з фізичної культури і спорту, у розрахунках до проекту бюджету на 2013 рік становлять 1 132,9 млн. гривень, що більше проти видатків 2012 року на 78,6 млн. гривень або на 7,5 %.

Обсяг видатків на програми і заходи з фізичної культури і спорту, що врахований у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та бюджетами адміністративно-територіальних одиниць на 2013 рік, визначався на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя, який був розрахований шляхом ділення загального розміру фінансового ресурсу, що спрямовується на реалізацію зазначених програм і заходів, на кількість жителів.10.01.2013 09:00

Источник: Шосткинська міська рада http://shostka-rada.gov.ua
 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"