Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Єдиний інформдень: "Реалізація державної політики у сфері захисту прав людини у Сумській області"

Звернення громадян

Сумщина – перший регіон в Україні, де на виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича відкрито Державну установу Сумський обласний контактний центр «Відкрита влада», метою якого є оперативний та ефективний розгляд органами виконавчої влади області звернень, які подаються громадянами за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет, так як головна мета створення колцентру – почути кожного та допомогти у вирішенні проблем.

Центр здійснює прийом звернень громадян, опрацювання та розподіл за належністю для реагування відповідно до компетенції, контроль за термінами та повнотою виконання кожного звернення. Особлива увага в роботі центру приділяється зворотньому зв’язку із заявником. За необхідності додаткової юридичної консультації або роз’яснення, юрист контактного центру надає вичерпні роз’яснення згідно з чинним законодавством України. Вся необхідна інформація, що є в межах компетенції Сумського обласного контактного центру, надається в телефонному режимі чи роз’яснюється заявнику операторами. Звернення, що містить інформацію про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру та про обставини, існування яких може спричинити шкоду життю та здоров’ю фізичних осіб, розглядаються невідкладно.

Юридичним відділом апарату Сумської обласної державної адміністрації здійснюється розгляд звернень у межах надання безоплатної первинної правової допомоги, що надходять до адміністрації. У межах компетенції юридичним відділом апарату Сумської обласної державної адміністрації протягом другого півріччя було проведено 23 особистих прийоми громадян з питань первинної безоплатної правової допомоги, де правову допомогу отримало 92 громадянина з питань адміністративного, цивільного, соціального, житлово-комунального, трудового, земельного законодавства. Із них 60% консультацій, 28% інформування, 13% складання документів.

Протягом 2012 року з питання забезпечення дотримання законності у сфері захисту прав людини в області до Сумської обласної державної адміністрації від громадян надійшло 55 звернень, у тому числі: щодо порядку розгляду звернень від 51 громадянина; щодо отримання громадянства – 3; щодо забезпечення виборчих прав – 1. На всі звернення були надані роз'яснення відповідно до чинного законодавства.

 

Правовиховна робота у сфері освіти 

Правовиховна робота в освітніх закладах області спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної особистості, формуванню якої сприяють сукупність різних напрямків виховної діяльності.

Подолання негативних явищ серед учнів вимагає від освітніх закладів застосування системи правового та превентивного виховання, яка врегульована нормативно-правовою базою щодо функціонування освіти, а саме: Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Указом Президента України «Про Національну програму правової освіти населення».

Протягом 2011-2012 навчального року проведено анкетування учнівської молоді області щодо рівня знань чинного законодавства. Правова освіта учнів здійснюється під час вивчення предмету «Основи правознавства» у 9-11 класах. Учні 1-4 класів ознайомлюються з основами права під час вивчення курсу «Я і Україна».

Здійснюється співробітництво між юридичними факультетами вищих навчальних закладів України та Росії в напрямку академічної мобільності студентів та викладачів. Викладацький склад, студенти Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ та юридичних факультетів Сумського державного університету, Української академії банківської справи Національного банку України, Сумського національного аграрного університету активно займаються правопросвітницькою діяльністю в рамках існуючих програм. Продовжується співпраця з Сумським міським кризовим центром, державними та громадськими організаціями області.

Продовжують свою діяльність юридичні клініки, створені на базі Сумського державного університету, Сумського національного аграрного університету («Довіра»), Української академії банківської справи Національного банку України («PROGESTO») та Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, діяльність яких спрямована на підготовку кваліфікованих спеціалістів у галузі юриспруденції, практичного навчання студентів-правників, надання юридичних послуг представникам соціально вразливих верств населення.

З метою профілактичної роботи, підвищення правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться тижні та місячники з правової освіти.

Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти розроблено методичні рекомендації з правової освіти дітей та учнівської молоді щодо їх прав та обов’язків, які розміщено на офіційному сайті Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Відповідно до Концепції профільного навчання, на основі аналізу освітніх потреб учнів, кадрових можливостей, навчально-матеріальної бази створено мережу профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів правового напрямку. У 2011-2012 навчальному році профільним навчанням за правовим напрямом було охоплено 400 учнів, що становить 3% від загальної кількості учнів 10-11 класів.

В організації виховної роботи особлива увага приділялась вихованню у дітей почуття патріотизму, національної свідомості, відродженню національних традицій. З цією метою проводяться засідання «круглих столів» краєзнавчо-патріотичного спрямування, конференції-семінари у форматі «інтерактивних бесід» з представниками влади, духовенства та лідерами молодіжних організацій та органів студентського самоврядування, присвячені приверненню уваги молоді до духовних цінностей, формуванню уявлення про систему основних компонентів духовного світу особистості, можливостям обміну досвідом представників духовенства з молоддю.

 

Захист прав у сфері суспільної моралі

З метою реалізації прав громадян щодо свободи віросповідання та запобігання проявів ксенофобії при Сумській обласній державній адміністрації створена комісія обласної державної адміністрації зі сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації в області, обласну раду Церков та регіональну комісію з питань захисту суспільної моралі.

Обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад спільно з національно-культурними товариствами області проводиться робота щодо реалізації державної політики та міжнародних правових актів у сфері міжнаціональних відносин, забезпеченні прав національних меншин регіону, розвитку національних культур, подальшої стабілізації суспільно-політичної та етнополітичної ситуації в регіоні.

Керівництво облдержадміністрації тісно співпрацює із громадськими організаціями національних меншин області, проводяться зустрічі з керівниками національно-культурних товариств з різних питань, у тому числі з питань протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в суспільстві.

З метою залучення громадськості до вирішення найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, упровадженню системних реформ для досягнення відповідності європейським стандартам при Сумській обласній державній адміністрації розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.08.2010 № 502 створена громадська гуманітарна рада як консультативно-дорадчий орган, до складу якої входить робоча група із міжнаціональних і державно-церковних відносин.

У приміщенні Сумської обласної державної адміністрації щоквартально проводяться спільні засідання комісії Сумської обласної державної адміністрації зі сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації в області, обласної Ради церков та релігійних організацій та регіональної комісії з питань захисту суспільної моралі, у ході яких обговорюються питання щодо діяльності комісій сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації органів місцевої влади, стан державно-церковних відносин та діяльність релігійних організацій області, інформаційно-просвітницької роботи, благодійної та доброчинної діяльності релігійних громад, стану морально-духовного виховання в навчально-виховних закладах області та інші питання. У засіданнях приймають участь керівники обласної державної адміністрації, представники релігійних організацій, громадських організацій національних меншин.

У регіоні зберігається стабільна та прогнозована міжетнічна ситуація. Проявів національної нетерпимості, дискримінації, міжнаціональної ворожнечі, ксенофобських чи расистських проявів не відзначається.

На офіційному веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації постійно розміщуються інформаційні матеріали щодо організації правової допомоги населенню органами державної виконавчої влади та забезпечується інформування громадськості з актуальних питань захисту прав людини.

Сумська обласна державна телерадіокомпанія, ТРК «Відікон», ТК «Академ-ТБ» та інші електронні засоби масової інформації області у випусках новин, тематичних передачах приділяють увагу роботі місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів щодо застосування норм чинного законодавства, готують «прямі ефіри», подають коментарі та роз’яснення щодо пенсійного забезпечення, надання соціальних пільг тощо.

 

Сфера охорони здоров'я

Охорона здоров'я населення залишається пріоритетним напрямком державної політики. Робота в цій галузі протягом року була спрямована на забезпечення населення доступною кваліфікованою медичною допомогою.

З метою дотримання вимог ст. 49 Конституції України зросли обсяги фінансування галузі у порівнянні з відповідним періодом минулого року і склали 746,7 млн.гривень (2011 р. − 606,3 млн. гривень),  або 97,4 % від плану (2011 рік – 96,8%).

Збільшилось фінансування в розрахунку на одного мешканця: в цілому по області профінансовано 654,22 гривень, з них по містах та районах
440,62 гривень (2011рік – 531,2 гривень та 352,54гривень). Разом з позабюджетними коштами фінансування склало 696,87 гривень (2011 рік – 565,3 гривень).

Відповідно до основ законодавства про охорону здоров’я збережена доступність населення вільного вибору лікаря та лікувального  закладу, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування. Зріс на 0,6% рівень госпіталізації в стаціонарі – з 17,3 за 9 міс 2011 року до 17,4 на 100 жителів за 9 міс 2012 року.

Пріоритетним в галузі охорони здоров’я є збереження здоров’я дітей, організація їм кваліфікованої медичної допомоги.

Згідно з рішенням сесії Сумської обласної ради «Про обласний бюджет Сумської області на 2012 рік» затверджено та виділено 12503,6 тис. гривень для підвищення рівня медичного забезпечення окремих видів медичної допомоги дітям області, у тому числі для безоплатного лікування дітей, хворих на гемофілію, гепатити, ДЦП, епілепсію, гемобластози, хронічну ниркову недостатність, первинний імунодефіцит, ревматоїдний артрит, муковісцидоз, синдром Шерешевського-Тернера, фенілкетонурію.

В області функціонує Сумський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування від народження до 4-х років, що підпорядкований управлінню охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації. Заклад розрахований на 105 ліжок, на щоденному перебуванні знаходиться 95 –100 дітей.

Одним із аспектів захисту прав людини у галузі охорони здоров’я є надання психіатричної допомоги, відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу», на основі принципів законності, гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності і доступності, що підтверджується фінансовим забезпеченням закладів. У поточному році лікувально-профілактичні заклади області профінансовані на 32% від потреби, обласні психіатричні заклади – на 39%. Методи лікування, що становлять підвищений ризик для здоров’я особи проводяться з суворим дотриманням показань та протипоказань.

 

Соціальний захист

У Сумській області продовжується реалізація соціальних ініціатив Президента України. Триває робота по забезпеченню інвалідів кріслами колісними.

У цьому році видано інвалідам 1024 крісел колісних, із них 576 крісел, отриманих за новим механізмом (за індивідуальним замовленням) та 448 крісел колісних на початку року за попереднім порядком. Також видано 2248 одиниць інших технічних засобів реабілітації, із них 1441 одиниця – за новим механізмом.

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації
від 04.05.2012 № 179-ОД «Про розвиток системи надання соціальних послуг» затверджені додаткові заходи з розвитку інноваційних послуг. Запроваджено роботу мультидисциплінарних команд у 18 районних територіальних центрах та містах Конотоп, Лебедин, Охтирка, Шостка. Проведено 544 виїзди команд, надано 6124 соціальні послуги (із них 555 послуг надано на платних умовах)
1843 особам.

На базі відділень територіальних центрів соціального обслуговування міст Глухів, Конотоп, Лебедин, Охтирка, Шостка, Суми та Білопільського, Великописарівського, Охтирського, Путивльського, Роменського районів працюють Університети третього віку. Навчання проводиться на факультетах: декоративного розпису, історико-краєзнавчому, психології, інноваційних технологій, фізичної активності, православному, літературному, мистецькому, правовому, основ медицини, здорового способу життя. Послуги отримали
908 осіб. Робота Університету побудована на волонтерському принципі.

З метою підвищення ефективності системи надання громадянам соціальної підтримки за принципом «єдиного вікна», покращення соціального обслуговування і надання соціальної допомоги населенню шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання, підвищення рівня інформованості населення з питань соціального захисту, для оперативного реагування та задоволення потреб, у районах та містах області створені «мобільні соціальні офіси». За час роботи «мобільних соціальних офісів» прийнято 5897 громадян з різних питань та 959 пакетів документів на призначення різних видів соціальної допомоги, компенсацій, пільг.

Для поліпшення соціальної реабілітації дітей-інвалідів в області функціонує мережа установ і закладів реабілітаційного напрямку, зокрема
13 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів (Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у Білопільському, Буринському, Кролевецькому, Путивльському, Сумському, Шосткинському, Ямпільському районах і містах Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни, Шостка) та 4 відділення соціальної та соціально-побутової реабілітації інвалідів (у Глухівському, Липоводолинському, Недригайлівському, Тростянецькому районах), що входять до складу територіальних центрів соціального обслуговування.

У 2012 році 993 особи із числа інвалідів і дітей-інвалідів отримали реабілітаційні послуги у відділеннях та центрах на місцях. У Сумському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів отримали реабілітаційні послуги 549 дітей-інвалідів та 66 дітей групи ризику.

Протягом 2012 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 92,2 тис. сімей. Призначено субсидій 87,4 тис. сімей, у тому числі 30,5 тис. сімей зі зниженим розміром витрат на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок економії.

 

Сфера фізичної культури та спорту

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (ст.3) кожен громадянин має право займатися фізичною культурою і спортом незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Це право забезпечується шляхом: вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних послуг; доступності та безпечності занять фізичною культурою і спортом; захисту прав та законних інтересів громадян; створення закладів фізичної культури і спорту; об’єднання громадян у громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості; здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної професійної діяльності.

Фізичною культурою і спортом в області займається понад
167,2 тис. осіб, або 14,4 % населення області. Розвивається 33 олімпійських, 25 неолімпійських, 9 спортивно-технічних і прикладних видів спорту та 14 видів спорту для осіб з вадами здоров’я.

Для занять фізичною культурою і спортом в області налічується 23 стадіони, 16 плавальних басейнів, 13 лижних баз, 2 кінноспортивні бази,
2 веслувально-спортивні бази, 495 спортивних залів, 1514 спортивних майданчиків та футбольних полів, з яких 46 з синтетичним покриттям,
421 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, легкоатлетичний манеж.

Працює 58 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та обласна школа вищої спортивної майстерності, в яких займається майже 17 тис. дітей, підлітків та молоді.

Діють 97 клубів різних форм власності та направленості, до занять в яких залучено понад 19 тисяч осіб різних верств населення.

Працюють 8 центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», обласні організації фізкультурно-спортивних товариств «Динамо», «Спартак», «Колос», «Україна» та 65 обласних спортивних федерацій з видів спорту.

Реалізація державної політики у сфері захисту прав людини у Сумській області продовжується.13.12.2012 11:30

Источник: Шосткинська міська рада http://www.shostka-rada.gov.ua
 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"