Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Апаратна нарада від 11 липня 2011 р.

11 липня 2011 року під керівництвом міського голови Миколи Ноги та за участю заступників міського голови, керуючого справами виконкому, керівників структурних підрозділів міської ради відбулася апаратна нарада. Одним з головних питань, що обговорювалося під час наради стало питання  про Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». З докладом щодо цього питання  виступила головний спеціаліст управління економіки Гребенюк Д.М., яка роз’яснила основні положення закону.

 

Одним з пріоритетних напрямів державної політики в Україні визнано державну регуляторну політику. Регуляторна політика визначає певні стандарти щодо необхідних процедур підготовки та прийняття рішень.

Прийнятий 11 вересня 2003 року Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» закріпив на законодавчому рівні вимоги до всіх розробників регуляторних актів.

Відповідно до ст. 1 вищевказаного Закону регуляторний акт – це:

прийнятий       уповноваженим       регуляторним      органом нормативно-правовий   акт,   який   або   окремі  положення  якого спрямовані  на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних  відносин  між  регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

 

прийнятий уповноваженим  регуляторним органом інший офіційний письмовий документ,  який встановлює,  змінює  чи  скасовує  норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і  який  або  окремі  положення  якого   спрямовані   на   правове регулювання   господарських  відносин,  а  також  адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами  державної влади   та  суб'єктами  господарювання,  незалежно  від  того,  чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

 З наведених визначень випливає, що для визначення нормативно-правового акта регуляторним необхідно, щоб такий акт або окремі його положення були спрямовані на регулювання: господарських відносин  або адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання або адміністративних відносин між іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

Для визначення документа регуляторним актом також необхідна сукупна наявність таких ознак. Документ повинен:

-  встановлювати, змінювати чи скасовувати норми права;

-  застосовуватися неодноразово;

-  стосуватися невизначеного кола осіб.

 

Порядок розробки, розгляду та прийняття регуляторних актів передбачає:

1)                     розробка планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

2)                     підготовка проекту регуляторного акту;

3)                     підготовка аналізу його регуляторного впливу;

4)                     опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту;

5)                     безпосереднє оприлюднення проекту разом з аналізом регуляторного впливу;

6)                     робота із зацікавленими сторонами (громадські слухання, круглі столи тощо);

7)                     прийняття регуляторного акту;

8)                     офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акту;

9)                     проведення відстеження результативності регуляторного акту;

10)                 підготовка та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акту.

 

Планування діяльності з підготовки регуляторних актів.

Ст. 7 ЗУ передбачає, що кожен регуляторний орган до 15 грудня поточного року зобов’язаний розробити та затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.

План діяльності повинен містити:

-  види та назви проектів регуляторних актів;

-  цілі їх прийняття;

-  строки підготовки;

-  найменування органів та підрозділів, відповідальних за їхню розробку.

 

Підготовлений проект регуляторного акту та відповідний аналіз регуляторного впливу доводиться до відома всіх зацікавлених сторін з метою ознайомлення, отримання зауважень та пропозицій.

Це відбувається у 2 етапи:

І. Опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту (ст. 9).

ІІ. Оприлюднення самого проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу (ст. 9).

 

  Визначимо поняття та структуру аналізу регуляторного впливу (ст.. 8).

  АРВ – це один з головних інструментів державної регуляторної політики. Це документ, який повинен містити:

1)                     визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання;

2)                     цілі державного регулювання;

3)                     визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей;

4)                     механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми;

5)                     можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

6)                     очікувані результати, аналіз вигод та витрат;

7)                     строк дії регуляторного акта;

8)                     показники результативності;

9)                     заходи щодо відстеження результативності регуляторного акта.

Методика проведення аналізу впливу регуляторного акту затверджена Постановою КМУ від 11 березня 2004р. №308.

 

Стосовно кожного регуляторного акту послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності (ст. 10).

  Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним  актом.  Якщо для визначення значень    показників    результативності    регуляторного    акта використовуються  виключно  статистичні  дані,  базове відстеження може бути здійснене після набрання  чинності  цим регуляторним  актом, але не пізніше дня,  з  якого  починається  проведення  повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження   результативності   здійснюється через рік з дня набрання ним  чинності ,  але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом .

Періодичні відстеження  результативності  здійснюються  раз  на  кожні  три  роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності  цього  акта.

Відстеження здійснюється на основі показників, даних, визначених під час проведення АРВ. З підсумками проведення відстеження готується звіт про регуляторне відстеження.

Методика проведення відстеження результативності регуляторного акта затверджена Постановою КМУ від 11 березня 2004р. №308.

 

Способи та строки оприлюднення документів, які розробляються в ході регуляторної політики:

1) Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акту та відповідний АРВ оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації розробника цього проекту, а у разі їх відсутності – у друкованих засобах масової інформації, визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет (ст. 13).

 

Проект регуляторного акта разом з АРВ оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту.

2) Регуляторні акти офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації  відповідних рад, а у разі їх відсутності – у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених цими органами та посадовими особами, не пізніше яку десятиденний строк після їх прийняття та підписання (ст. 12).

3) Звіт про відстеження результативності оприлюднюється шляхом публікування в друкованих засобах масової інформації розробника цього проекту, а у разі їх відсутності – у друкованих засобах масової інформації, визначених цим регуляторним органом, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці цього регуляторного органу в мережі Інтернет (ст. 13).

Міський голова Нога М.П. наголосив на безумовному виконанні цього закону, на проведенні попереднього обговорення та оприлюдненні в ЗМІ проектів тих законодавчих актів, яки стосуються великої кількості населення.

 

Про стан  пожежної безпеки міста Шостки в 1 півріччі  2011 року. доповіла в.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЄС Ізотова О.В., яка  повідомила, що за 1 півріччя 2011 року на облік взято 44 пожежі. Знайдено загиблих на пожежі 2 особи, прямі матеріальні збитки від пожеж склали 112470 грн.

За поточний період проведено 26 патрулювань лісосмуг та торфовищ , створено місцевий резерв паливно-мастильних матеріалів та об’єктові резерви ПММ, встановлено 8 агітаційних щитів щодо недопущення випалювання сухої трави та дотримання правил пожежної безпеки в лісових масивах. Приведено в готовність 5 одиниць пожежної техніки та 22 одиниці іншої техніки.

Також Ольга Василівна озвучила висновки  роботи комісії управління МНС України в Сумській області, яка працювала в місті 06 - 08.07.11р. Основним недоліком стала відсутність автоматичної системи пожежегасіння в 14-поверховому будинку по вул. Леніна.

Міський голова наголосив на активізації роботи в цьому напрямку.

 

Про роботу з попередження пожеж на підвідомчих підприємствах  прозвітували начальник УЖКГ Краснощок М.І., начальник управління освіти Наймитенко А.М. , головний лікар ЦРЛ Штогрин О.Т., заступник начальника відділу культури Півненко З.П., завідувач сектору фізичної культури і спорту Доценко А.В., директор міськрайцентру зайнятості населення Кошик Л.П., начальник управління праці та соціального захисту населення Люта Н.Г., заступник начальника Пенсійного Фонду в м.  Шостка Дегтяр Т.М.

Міським головою було дано доручення керівникам всіх структурних підрозділів провести роботу з попередження пожеж , відпрацювати систему пожежегасіння у разі виникнення пожеж на підвідомчої території.12.07.2011 17:17

Источник: Шосткинська міська рада http://shostka-rada.gov.ua
 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"