Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Проект Smart City Шостка

Шановні шосткинці!
Пропонуємо ознайомитися з проектом міської програми "Smart City Shostka" та надати власні пропозиції щодо стратегії розвитку нашого міста.  

 

Поєднання комфорту та соціальної привабливості є однією з обов’язкових умов створення сучасного міського простору. Розвинена інфраструктура, впровадження новітніх технологічних досягнень та безпечне екологічне середовище – саме на цих засадах базується наш Smart City. Даний проект розроблено з використанням ідей, втілених у кращих концепціях розвитку сучасних міст (програми Smart City для  Барселони, Києва, Львова).

Виклики сьогодення носять глобальний характер, тому неможливо розглядати позитивні та негативні фактори розвитку громади міста без врахування тенденцій розвитку прилеглих районів. У перспективі глобальні виклики будуть здійснювати вплив не тільки на розвиток промислових підприємств Шостки. Вони будуть впливати, в першу чергу,  на розвиток суспільних процесів країн-лідерів. Саме тому протягом найближчих 5 років має відбутися суттєве реформування в усіх сферах суспільства, з врахуванням ефективних здобутків держав-світових лідерів. Змінам підлягають стандарти в дитячих садках, школах,закладах професійно-технічної  освіти, коледжах та інституті. Потребують реформування система охорони здоров’я та комунальна галузь,  система управління містом та виробництво, а також інші сфери. Конкуренція посилюється з кожним днем, незважаючи на стан відносної рівноваги місцевих систем. Отже, це вже не є об’єктивним показником майбутньої стабільності та ефективності послуг.

 В цьому полягає найбільший виклик для керівництва та громади міста, і саме це є основною рушійною силою економіки майбутнього, в якій  поєднуються  виробництво та культура, соціальні та технологічні інновації. Вже сьогодні це спричиняє значне підвищення конкуренції міст, адже створення комфортної інфраструктури обумовлює об’єктивну привабливість населеного пункту і, відповідно, оптимізує процес зростання економічних показників через залучення висококваліфікованих фахівців та інвестицій.

Забезпечення нової якості життя базується на поєднанні декількох факторів: виважена та обґрунтована  стратегія, використання новітніх технічних досягнень та широка співпраця з громадою. Стратегія ШОСТКА СМАРТ СІТІ передбачає підтримку перш за все працюючих промислових підприємств міста. Впровадження нових напрямів бізнесу, шляхом створення принципово нового економічного середовища (креативна економіка). Велике значення має комплексна трансформація  соціальної та економічної сфер – розвиток новітніх інформаційних  технологій, нові підходи до реалізації  політики енергоефективності, суттєво новий рівень відносин влади та населення. Це допоможе кожному жителю Шостки перетворитися з простого користувача на співавтора та творця міського сервісу. 

Робота над стратегічним планом розвитку Шосткинщини відбувається  на тлі прискорення процесів світової глобалізації, що потребує росту впливу Інтернету та розвитку телекомунікацій. Спрощення доступу до цих ресурсів є одним з основних показників розвитку  не тільки будь-якої країни, але й окремого міста. Сьогодні в Шостці  на 100 жителів приходиться   64 комп’ютери (дані соціологічного дослідження ). Враховуючи високий попит на українських ІТ-спеціалістів у розвинених  країнах, це створює реальні шанси для самореалізації вітчизняних фахівців.  Разом з тим об’єктивним фактором є невідповідність між темпами розвитку матеріальної та інноваційних сфер ІТ технологій. Це зобов’язує до 2020 року подолати дану розбіжність, створивши комфортні умови для розвитку ІТ-сфери як на Україні в цілому, так і в м. Шостка та на прилеглих територіях. Враховуючи динамічний  темп світового розвитку ІТ технологій, передбачається значну увагу приділити саме цьому напрямку (особливо - в системі освіти). Отримати перше місце в  конкурентному середовищі серед міст Сумської та Чернігівської областей можливо виключно за умови отримання перших місць у технологічному ланцюжку розвитку ІТ технологій. Лідерство в даному сегменті економіки належить територіям, які ефективно використовують і надають переваги послугам в ІТ сфері, на відміну від міст та комерційних структур, які володіють матеріальними цінностями даної сфери.

  Шостка прагне закріпити за собою імідж успішного міста, забезпечити економічний добробут громади, стати інтелектуальним, економічним та культурним центром Сумщини. Для цього необхідні сучасні розумні рішення, а також кардинальна зміна системи управління містом. Нам потрібне управління, яке дасть можливість підтримати і захистити  підприємства, які працюють на території міста сьогодні та  створити осередок розвитку принципово нової економічної діяльності, за зразком передових країн світу.

У відповідності до стандартів майбутнього потребує трансформації соціальна, екологічна та економічна сфери. Виважені та перспективні рішення сучасності дадуть можливість більш ефективно використовувати наявні ресурси, поліпшити якість життя для кожного шосткинця. Впровадження системи Smart City (Розумне Місто) дасть змогу реформувати  всі сфери інтелектуальної діяльності громади, спрямувати відносини між владою, громадою, політичними та громадськими організаціями в русло перспективного розвитку на основі розвитку сучасних технологій. Це не тільки позитивно вплине на життя населення Шостки, але й підвищить авторитет міста на прилеглій території.

Дана модель управління містом передбачає широке використання новітніх знань, впровадження ІТ технологій, розвиток креативної економіки.

 

             СУТНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ ШОСТКА СМАРТ СІТІ

 

 • ШОСТКА СМАРТ СІТІ являє собою сучасну модель розбудови міста, гармонійно поєднуючи інтереси громади, влади та представників бізнесу усіх рівнів. Головним пріоритетом стратегічного планування є максимальне залучення мешканців Шостки до процесів управління містом, дотримання принципів високотехнологічності та прозорості.

 

 • ШОСТКА СМАРТ СІТІ базується на впровадженні принципово нових, європейських стандартів – гарантії високої екологічності та безпеки існування, забезпечення комфорту існування та ефективного розвитку за рахунок використання передового світового досвіду в сфері ІТ- технологій.

 

 • ШОСТКА СМАРТ СІТІ – це реальна можливість перетворити наше місто на осередок соціального партнерства, де реалізовуються інноваційні та актуальні  проекти з відображенням спільних інтересів громади.

 

 • ШОСТКА СМАРТ СІТІ ставить на меті створення розвиненої інноваційної екосистеми, з поєднанням кращих виробничих технологій , динамічним розвитком діючих промислових підприємств та креативної економіки.

 

 

               ШОСТКА – ІННОВАЦІЙНЕ МІСТО

Створення інноваційного середовища передбачає цілеспрямовану реалізацію цілого ряду заходів, спрямованих на покращення бізнес-клімату для діючих підприємств малого та середнього підприємництва, а також - повноцінну реалізацію інвестиційного потенціалу Шосткинщини. Одна з ключових ролей відводиться розвитку дистанційного навчання та електронним формам освіти, безперешкодному доступу до бази  відкритих даних,  впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій.

Розумне місто – це не тільки комфортне та безпечне середовище, але й основа для розвитку економіки, можливість скорочення видатків за рахунок використання енергоефективних технологій, автоматизація праці (особливо, на важких та шкідливих видах виробництва).  ШОСТКА СМАРТ-СІТІ передбачає впровадження в життя суспільства сучасної системи життєзабезпечення (ЖКГ), сервісу електронної медицини, відкритого урядування та оперативне надання е-послуг. Сучасне, розвинене, європейське місто неможливе без дотримання світових екологічних стандартів, починаючи від збільшення кількості зелених насаджень і закінчуючи облаштуванням екопоселень, використання альтернативних видів енергоносіїв, економії природних ресурсів.

Маємо:

 • Найпотужніший на півночі Сумської області  промисловий потенціал, створений  попередніми  поколіннями.  Обсяги  реалізації промислової  продукції за останні роки сягають показників більше  1,5 млрд. грн. Темпи росту обсягів виробництва за цей період  вдається  місту утримувати  позитивними, в межах 5-12%.

                                                                  

 • Робота на території міста відомих в Україні і за її межами підприємств КЗ «Імпульс», ПАТ «Бель  Шостка Україна»,ТОВ «Хімреактив»,ТОВ «Харківенергоремонт», ТОВ «Шосткинський хлібокомбінат»  розвивають потужну промислову платформу міста. Утримують значну кількість робочих місць.         .                                                                                 

 

 • Будівництво нових сучасних підприємств з новітньою технологією виробництва – ПАТ «Фармак», ТОВ «Фармхім», НВП «Технологія», ТОВ «Катунь» та ряд інших. Нові підприємства  успішно конкурують  на глобальних ринках, створюючи потужний пласт середніх підприємств міста. 

 

 • Нарощуються темпи розвитку Індустріального парку «Свема», єдиного реально працюючого в Україні.                                                                                                  

 

 • В Шостці створено найкращу   на півночі Сумщини базу закладів освіти, медицини, культури і спорту:                                                                                                                               -             Освіта представлена Шосткинським інститутом, професійно-технічним коледжем, 3 закладами професійної підготовки, 13 школами, 12 садочками, 8 позашкільними закладами. За результатами учнівських олімпіад та ЗНО якість освітньої підготовки молоді в Шостці є однією із найвищих в області.                                                                               -             Охорона  здоров` я  міста має потужну базу ЦРЛ, 4 обласні заклади  (в тому числі   сучасний діагностичний центр). Високий рівень медичного персоналу користується повагою жителів північних районів Сумської та Чернігівської областей.                                         

 -               Сфера культури в місті і прилеглих районах традиційно находиться на високому рівні. Створена і підтримується на належному рівні матеріальна база.  На території працює ціла плеяда талановитих керівників культури, заслужених працівників культури. В Шостці  працює школа мистецтв, яка відіграє роль  базового закладу культури на півночі Сумщини.                                               

-          Спортивна галузь має також потужну матеріальну базу - 2 спорткомплекси,10     стадіонів, 5 спортивних майданчиків,плавальний басейн. Шосткинські спортсмени займають перші місця в змаганнях по боксу, шортреку, ковзанах, акробатиці, футболу на траві.                                                                                                                                                                   Вже сьогодні в Шостці розвинена  інфраструктура оптико-волоконного зв’язку, з можливістю  широкого доступу до мережі Інтернет (швидкість до 200 МБт\сек). Це є реальною основою для розвитку сучасного бізнес-середовища, реалізації в місті креативних інноваційних проектів.

 

 • Введено в експлуатацію навчально-лабораторний корпус Шосткинського інституту СумДУ, з електронною бібліотекою та online студією, бізнес-інкубатором. Збільшено обчислювальні ресурси, придбано потужний сервер.

 

 • Проводяться науково-практичні конференції, форуми  та Meet-up . Мета подібних заходів – популяризація Шостки як майбутнього ІТ-центру Сумщини, залучення до співпраці досвідчених фахівців та талановитої молоді.                                                                        

 

 • На базі ЗОШ №11 створено ІТ-клас, з поглибленим вивченням інформатики, основ програмування та формуванням принципово нового способу мислення підростаючого покоління.

 

 • В місті запущено зв'язок 3G від кількох мобільних операторів.

 

 • Створено та запущено в роботу сайт «Шостка Смарт Сіті», завдання якого – координування дій усіх гілок сфери ЖКГ, підвищення ефективності комунікацій між споживачами та працівниками комунального господарства, оперативне усунення недоліків роботи ЖКГ.

 

 • Триває робота над створенням медичного порталу міста, з можливістю он-лайн реєстрації на лікарський прийом, отримання електронних рецептів та своєчасних медичних консультацій від медичних фахівців.

 

 • Ведеться робота по впровадженню системи електронного самоврядування.

 

 • На офіційному сайті Шосткинської міської ради працює інтернет-приймальня, з можливістю надання запиту та отримання відповіді від міського голови та його заступників.

 

 • У 2011 році при дитячій лікарні була створена «Клініка, дружня до молоді». Проведений ремонт та реконструкція приймально-діагностичного відділення та клініко-діагностичної лабораторії в дитячій лікарні. В 2012 році «Клініка, дружня до молоді» визнана найкращою в Україні.

 

 • Завдяки лапароскопічному обладнанню впроваджено проведення малоінвазитивних оперативних втручань. Для лікування опікових хворих встановлено аероінгаляційний комплекс.

Прагнемо:

 • Розширити роботу Індустріального парку «Свема» шляхом створення на його базі кластеру сучасних технологій:

-          ІТ технології

-          біоінженерія

-          фармація.

Для реалізації даного завдання у 2016 році буде створено науково-консультаційну групу, до складу якої увійдуть представники Національної академії наук України та зарубіжні вчені.

 

 • Відкрити на базі Шосткинського інституту СумДУ факультети з новими, затребуваними спеціальностями.

 

 • До 2018 року вся територія Шосткинщини буде мати 100% доступ до Інтернету.                                   Необхідно прискорити здійснення робіт по підключенню 4G- зв’язку, що допоможе суттєво підвищити конкурентоздатність у цьому напрямку.  Протягом 2016-2017 років буде здійснено покриття Wi Fi всіх навчальних, дошкільних, позашкільних закладів, установ охорони здоров’я, закладів культури, адміністративних приміщень, основних підприємств торгівлі та громадського харчування.

 

 • До кінця 2016 року планується створити загальноміську операційну ІТ платформу (портал), де будуть базуватися сайти з медичного та комунального обслуговування населення, з прийняттям заяв через Інтернет. В 2017 році на платформі розмістяться сайти управління освіти, культури, решти підприємств та установ. В Шостці втілюється в життя електронне самоврядування, в  2017 році дану роботу буде завершено в повному обсязі.                                                          

 

 • У поточному році розпочато втілення в життя ІТ технологій зі зберігання та обробці даних шляхом створення ІТ архітектури – міського дата-центру.  Це дасть змогу ефективно оперувати   потужними інформаційними величинами, широкою  номенклатурою інформаційних потоків та високою швидкістю. Дані технології допоможуть розширити спектр прийняття управлінських рішень, всебічно здійснювати координацію  за економічним простором міста, забезпечити громадську безпеку, своєчасно координувати ліквідацію аварійних ситуацій в житлово-комунальному господарстві.  Створити належні умови для прийняття якісних технологічних рішень на рівні передових країн світу. Основні процеси можуть бути стандартизовані на рівні міст-світових лідерів, що є потужним каталізатором для технологічного прориву Шостки.

                                                                                      

 • Створити управлінську команду лідерів, ІТ спеціалістів. Розвиток цього напрямку потребує сучасного обладнання та підвищення наукової компетенції персоналу. Це дасть змогу  посилити конкурентоздатність нашого міста, позиціонувати Шостку як лідера ІТ технологій.  З цією метою необхідно здійснювати підвищення вдосконалення ІТ-навичок у фахівців підприємств та установ Шостки (щоквартально).     

                                                                                                                      

 • У 2019-2020 роках планується масове втілення в життя, в економічний простір міста робототехніки, особливо – на важких роботах та в шкідливих умовах. 

 

 • Створити електронну бібліотеку на базі Шосткинської центральної  бібліотеки (до кінця 2017 року).

 

 • Оптимізувати роботи по впровадженню он-лайн бюджету, метою якого є прозорість та реалізація права вільного доступу громадян до даних про планування та використання міського бюджету.

 

 • Здійснювати закупівлі на основі системи укладання електронних тендерів та системи Prozorro. Метою є підвищення ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення прозорості.

 

 • До кінця 2017 року забезпечити роботу системи великих даних, технологій відеоспостереження та електронного моніторингу міської інфраструктури. Очікуваний результат – підвищення ефективності управління містом, оптимізація  роботи.

                                                                                                                       

 • У 2017 р. розгорнути роботи по переводу Шосткинської ТЕЦ на альтернативні види енергії, реконструкцію підприємства має бути завершено до 2020 р.

 

 • Завершити розробку Генерального плану міста у форматі 3 D до кінця 2016 року.

 

 • У галузі охорони здоров’я починаючи з 2016 р. розгортається система комп’ютеризації. Поточного року дані роботи завершаться в поліклінічних відділеннях, в 2017 р. - в основних стаціонарних відділеннях. До кінця 2018 р.  система охорони здоров’я буде повністю комп’ютеризована. 2019-2020 рік – це період масової заміни в основних відділеннях ЦРЛ медичної та діагностичної апаратури, розгортання технологій (в тому числі - вживлення імплантатів) на базі медичних закладів Шостки.

 

 • Розробити оптимальну для потреб району систему профілізації стаціонарних відділень, з урахуванням нозологічних напрямків лікування.

 

 • Відкрити відділення гемодіалізу.

 

 • Працювати над створенням спільних проектів валеологічного напрямку з управлінням освіти  з апробацією на кількох класах.

 

 • Займатися вивченням досвіду реформування системи охорони здоров’я в країнах Східної Європи, залучення фахівців з міжнародних організацій до розробки комплексної програми реформування галузі.

 

 • Провести модернізацію освітньої галузі - впровадження інноваційних форм навчання та відкриття нових кваліфікацій в галузі креативної економіки. Створення сприятливих умов для формування сучасного типу особистості на базі навчальних закладів Шостки. Відкриття класів з поглибленим вивченням ІТ-технологій, екології, дослідницьких напрямків  та англійської мови. Відкриття нових спеціальностей на базі професійно-технічної ланки освіти.

 

 • Починаючи з 2019 року здійснити поступову  заміну паперових книжок в школах та інститутах електронними підручниками, впровадження елементів дистанційної адаптивної системи навчання.   

 

 • Організувати навчання з відрядженням за кордон в країни Євросоюзу перспективних педагогічних кадрів. Протягом 2016-2017 рр.  опрацювати перспективи фінансової підтримки з місцевого бюджету та можливість отримання відповідних грантів.

 

 • Протягом 2016-2017 рр. інтегрувати освітні послуги коледжу та інституту з відповідними навчальними закладами м. Слубіце (Республіка Польща). Розробити інші напрямки співпраці та залучення передового зарубіжного досвіду.

 

 • Протягом 2016-2017 рр. розгорнути систему дистанційного навчання для жителів прилеглих територій в рамках шкільної програми, професійного навчання, навчання в медучилищі та в інституті.

 

 • Забезпечити вільний доступ педагогічних кадрів Шостки до сучасних хмарних технологій. Протягом 2016-2017 рр. провести курси навчання педагогічних кадрів та старшокласників по системі роботи стартапів.

 

 • Протягом 2016-2019 рр. провести реконструкцію станції юних техніків: зміна назви на більш сучасну, втілення передових технологічних рішень в сфері ІТ-технологій та робототехніки.

 

 • Сприяти розвитку внутрішнього туризму, використовуючи смарт-рішення та інноваційні технології.


14.07.2016 17:37

Источник:
 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"