Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Стан і перспективи реформування медичної галузі Сумської області

Перед органами місцевої влади і самоврядування в теперішній час поставлені конкретні завдання, які визначені пріоритетом влади - це реформа медичної галузі.

24 травня 2011 року Президент України В.Ф.Янукович на засіданні Керуючої ради комітету з економічних реформ з питань реформування охорони здоров’я конкретно визначив найважливіші кроки діяльності в цьому напрямку:

-               Кабінету Міністрів і галузевому Міністерству доручено оновити план-графік реформ, в першу чергу - розвитку первинної медичної допомоги;

-               забезпечити інформаційний супровід необхідності реформ;

-               визначити особливості діяльності закладів охорони здоров’я;

-               підготувати кадри, на яких буде покладено відповідальність за реформу.

Законами України від 07.07.2011 № 3611-VI "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" та № 3612-VI "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" доручено Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців прийняти відповідні нормативно-правові акти, та забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із них.

Рішенням спільного засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я України та робочої групи за напрямом «Реформа медичного обслуговування» Комітету з економічних реформ від 22.07.2011 (м. Хмільник) доручено Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних (крім Вінницької, Донецької, Дніпропетровської) та Севастопольської міської державних адміністрацій:

до 31 грудня 2011 року завершити роботу щодо передачі фельдшерсько-акушерських (фельдшерських) пунктів та лікарських амбулаторій на районний рівень;

забезпечити вивчення та обговорення проблемних питань, ризиків та досвіду проведення експерименту в пілотних регіонах;

забезпечити постійне комплексне регулярне інформування населення щодо мети, завдань та механізмів майбутнього реформування системи охорони здоров'я із залученням до даної роботи співробітників ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (Слабкий Г. О.).

 

У рамках вимог, які поставлені перед регіонами, в області проведено низку конкретних заходів:

1. Створено координаційний комітет з упровадження Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року, яким приділяється особлива увага активній підготовчій роботі до реформування охорони здоров’я.

2. Враховано пропозиції організаторів охорони здоров’я первинного, вторинного та третинного рівнів (села, районів, області).

Координатором підготовчої роботи в області до реалізації державної політики в медичній галузі є управління охорони здоров’я сумісно з науковим потенціалом.

З метою уникнення соціальної напруги, хибних кроків, вивчено:

 • громадську думку (спільно з кафедрою соціальної медицини медичного інституту СумДУ проведено соціологічне опитування з приводу якості існуючої медичної допомоги та необхідності реформування в медицині) ;
 • аналіз стану здоров’я (протягом 10 років постійне населення скоротилось на 12%, а ліжковий фонд – на 4%);
 • моніторинг діяльності та інвентаризація лікувально-профілактичних закладів.

Підготовлено 4 накази по управлінню охорони здоров’я щодо оптимізації та перепрофілізації ліжкового фонду області:

- №552 від 18.07.2011р. "Про оптимізацію ліжкового фонду";

- №557 від 19.07.2011р. "Про впровадження методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення в медичній допомозі";

- №646 від 26.08.2011р. "Про зміни структури ліжкового фонду спеціалізованої допомоги";

- №857 від 14.11.2011р. "Про внесення змін до наказу УОЗ ОДА від 26.08.2011р. №646 "Про зміни структури ліжкового фонду спеціалізованої допомоги".

Проведено розрахунки потреби в наданні медичної допомоги в підпорядкованих закладах і на відповідних територіях на підставі Методичних рекомендацій, затверджених наказом МОЗ України №420 від 15.07.2011р., по рівням надання медичної допомоги, в тому числі по екстреній та плановій.

На виконання наказу МОЗ України від 02.02.2011р. №52 в рамках реалізації Національного проекту "Нове життя - нова якість охорони здоров’я материнства та дитинства" розроблено Концепцію подальшого розвитку перинатальної допомоги Сумської області до 2014 року, метою якої є зниження материнської, перинатальної та малюкової захворюваності, інвалідності та смертності в області, а також підвищення рівня доступності та якості рододопомоги, її безпечності та економічного використання ресурсів.

В рамках вимог розділу 3 "Реформа медичного обслуговування" проекту Національного плану на 2012 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, розроблено і затверджено (наказ УОЗ ОДА №31 від 18.01.2012р.) план дій по області на 2012 рік, яким передбачено підготувати план заходів для затвердження їх на рівні обласної державної адміністрації.

Вище відмічене стало підґрунтям в підготовці проекту реформування охорони здоров’я.

Таким чином, можна сказати, що регіон має стратегію розвитку цієї сфери. (Проект програми розроблений з урахуванням вимог наказу МОЗ України №735 від 30.08.2010р. та "Методичних рекомендацій стосовно розробки місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування планів заходів щодо спеціалізації закладів охорони здоров’я, оптимізації їх мережі та створення об’єднань таких закладів, зокрема міжрайонних").

         Розроблено проект Програми розвитку сільської медицини до 2015 року, який презентований 25.06.2011р органам місцевої влади і самоврядування на нараді при заступнику голови Сумської обласної державної адміністрації.

До розробки цих двох проектів були залучені організатори охорони здоров’я всіх районів області та науковці.

Головне в цій системі - організація медичної допомоги в умовах Єдиного медичного простору.

Основні блоки реформи медичної галузі:

 • реформування первинної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • розширення мережі пунктів швидкої медичної допомоги;
 • перепрофілювання сільських дільничних лікарень, лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів з урахуванням кількості обслуговуючого населення;
 • створення 5 міжрайонних акушерських відділень ЦРЛ з кількістю пологів не менше 400 на рік та радіусом обслуговування не більше 60 км (в рамках Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги);
 • розвиток діяльності міжрайцентрів, тобто майбутніх госпітальних округів (за прогнозом – 1 округ повинен обслуговувати від 150 до 200 тис.населення).

З урахуванням основних принципів реформування в пілотних регіонах, а саме – необхідність структурно-організаційного та фінансово-економічного розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги підготовлені проекти планів щодо створення центрів первинної медико-санітарної допомоги та 6 госпітальних округів в містах обласного підпорядкування.

Відкориговані плани відкриття пунктів швидкої медичної допомоги. До 2015 року планується відкрити 17 пунктів швидкої медичної допомоги.

Протягом 2011 року відкрито 1 пункт швидкої медичної допомоги. Всього в області на базі дільничних лікарень та амбулаторій розташовано 40 пунктів швидкої та невідкладної медичної допомоги, що дало змогу підвищити доступність швидкої допомоги до сільського мешканця до 19,7%.

Продовжується робота по впровадженню сімейної медицини і сьогодні в області функціонує 99 сімейних амбулаторій (в т.ч. 14 - в складі лікарень), 14 відділень сімейної медицини та 310 дільниць, на яких працюють 227 лікарів і обслуговують 47% населення області (2010р. – 45%), в тому числі сільського – 59%. Забезпеченість сімейними лікарям – 2,0 на 10 тис. населення (Україна – 1,79).

Протягом 2011 року реорганізовано 4 СДЛ в сімейні амбулаторії (Буймерівська Тростянецького району, Куянівська і Марківська Білопільського району, Сонечнянська Охтирського району), відкрито 8 дільниць загальної практики-сімейної медицини при лікувальних закладах в 6 районах

Розпочато роботу по створенню центрів первинної медико-санітарної допомоги:

- в Роменському районі створено з 1.01.2012р. центр ПМСД, який включає в себе всю сільську мережу району;

- в Путивльському районі на базі центральної районної лікарні створений центр ПМСД.

Протягом минулого року проведено передачу сільських закладів охорони здоров’я (ФАП і ФП, амбулаторій, дільничних лікарень) на районний бюджет, крім закладів Глухівського району, які продовжують фінансуватись з бюджетів сільських та селищних рад.

Нажаль, невдоволеність сільських жителів та відсутність законодавчої бази ускладнюють проведення наступних заходів:

1. Переведення малопотужних лікарських амбулаторій (5 закладів) з прикріпленим населенням до 1000 чол. у ФАП.  

2. Реорганізація дільничних лікарень в лікарські амбулаторії. Станом на 01.01.2012р. в області 12 СДЛ на 135 ліжок

3. Скорочення малопотужних фельдшерських пунктів (150) з прикріпленим населенням до 200 чол.

В проекті Програми розвитку сільської медицини до 2015 року в першу чергу планувалось скорочення малопотужних фельдшерських пунктів, які не укомплектовані медичним персоналом (17) і знаходяться в аварійному стані, в подальшому – поетапно, з урахуванням забезпечення доступності медичної допомоги.

В минулому році з подання органів місцевого самоврядування:

- переведено 5 дільничних лікарень в лікарські амбулаторії (з них 4 – сімейні); 1 сімейну амбулаторію - у ФАП;

- закрито 15 фельдшерських пунктів в малочисельних селах.

        

Організаційні заходи щодо оптимізації ліжкового фонду області.

 

            З метою приведення ліжкового фонду області у відповідність до нормативу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997р. №640 "Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення" організована перевірка потреби в стаціонарній допомозі на вторинному та третинному рівнях за профілями, проведений аналіз формульних розрахунків.

            В минулому році управлінням охорони здоров’я сумісно з науковцями вивчено думку населення щодо якості надання медичної допомоги та необхідності реформування медицини.

            Протягом 2011 року скорочено 321 ліжко в закладах первинного, вторинного рівня (в сільській мережі - 80; в 12 ЦРЛ – 231, Шосткинській міській дитячій лікарні - 10). Забезпеченість складає 90,5 на 10 тис.нас.(2010р. – 92,4).

            Перепрофільовано 75 ліжок із врахуванням потреби в наданні медичної допомоги:

 • По обласній клінічній лікарні (наказ по СОКЛ від 30.08.11р № 154, додаток №1):

-    10 ліжок хірургічних на проктологічні з 01.09.2011р;

-             20 ліжок нейрохірургічних в торакальні з 01.11.2011р.

 • По обласній дитячій клінічній лікарні (наказ по СОДКЛ від 17.10. 2011р №260):

- 5 ліжок нефрологічних в інфекційні для дітей.

 • По Жовтневій СЛ Білопільського району: 5 ліжок терапевтичних в педіатричні (наказ по Білопільській ЦРЛ від 04.01.2011р № 3§2).
 • По Глухівській ЦРЛ: 20 ліжок хірургічних в ліжка гнійної хірургії (наказ по Глухівській ЦРЛ від 25.07.2011р. №233).
 • По Краснопільській ЦРЛ: 5 ліжок хірургічних в інфекційні (наказ по Краснопільській ЦРЛ від 01.02.2011р №47).
 • По Недригайлівській ЦРЛ: 4 ліжка для вагітних та роділь та 1 ліжко патології вагітних на 5 ліжок неврологічних (наказ по Недригайлівській ЦРЛ від 30.05.2011р №228).
 • По Роменській ЦРЛ: 2 дерматовенерологічні ліжка для дітей у ліжка дерматовенерологічні для дорослих (наказ по Роменській ЦРЛ від 28.12.2010р № 450).  
 • По Зноб-Новгородській СЛ Середино-Будського району: 3 ліжка терапевтичних в педіатричні (накази по Середино-Будській ЦРЛ від 05.01.2011р №36а, №37а).

         Розширено сітку ліжок денного стаціонару, як альтернативу високовартісному стаціонарному лікуванню (на 28 ліжок, забезпеченість 14,6 на 10 тис. населення проти 14,2 за 2010 рік).        

Заходи, які потребували значних капіталовкладень в підготовчій роботі по реформуванню галузі, активно підтримали місцева влада і депутатський корпус.

Введено в дію І чергу обласного психоневрологічного диспансеру за рахунок коштів державного бюджету (56 млн.грн.) та обласного (1,2 млн.грн.), в якому функціонує відділення променевої діагностики як обласний діагностичний центр з новітнім медичним обладнанням на загальну суму 14,3 млн.грн.

В 2011 році з державного бюджету виділені кошти на завершення будівництва обласного психоневрологічного диспансеру – 29 млн. грн., Охтирської ЦРЛ – 17 млн. грн., добудову пологового будинку та дитячої поліклініки м. Конотоп – 15 млн. грн. Розширюється потужна діагностична база у віддаленому північному регіоні області, де функціонує обласний діагностичний центр м. Шостки. За рахунок додаткових коштів з обласного бюджету придбаний і вже функціонує томограф вартістю 4 млн. грн., виділено 900 тис. грн. на придбання мамографа.

Тобто, за ініціативи обласної державної адміністрації проводиться модернізація лікувально-діагностичної бази лікувальних закладів м.Суми, Шостка, Охтирка, Конотоп, які плануються реорганізувати в госпітальні округи.

Проекти програми потребують перегляду в частині створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, госпітальних округів, структурних підрозділів цих округів.

В цілому медичні працівники вважають необхідним визначення стратегії реформування медичної галузі. Актуальність реформ диктує демографічна ситуація, постаріння населення, яке вимагає збільшення потреб в медичних послугах.

Але вагомим блоком, який не дає можливості своєчасного впровадження реформи в охорону здоров’я є невідповідність і, в ряді випадків, відсутність законодавчої бази.

За результатами обговорення організаторами охорони здоров’я, доцільно на першому етапі привести у відповідність законодавчу базу охорони здоров’я до конституційних вимог та чітко окреслити фінансове забезпечення:

1. Визначити гарантований безоплатний рівень медичної допомоги, джерел фінансування на первинному, вторинному та третинному рівнях, в тому числі обсяги стаціонарної допомоги.

2. Затвердити на законодавчому рівні положення про госпітальні округи та центри первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі, розподіл фінансових ресурсів та майнових відносин адміністративних територій. Визначити фінансування станцій швидкої медичної допомоги в госпітальних округах.

3. Затвердити порядок надання та механізм ціноутворення на платні медичні послуги.

4. На законодавчому рівні визначити розподіл видатків на охорону здоров'я, які давали б можливість забезпечити вільний вибір лікувального закладу.

5. В мережу закладів охорони здоров'я, підзвітних управлінню охорони здоров'я, включити відомчі медичні заклади.

6. Відмінити наказ Міністерства охорони здоров'я України №369 від 25.12.98 «Про заборону необґрунтованого закриття або перепрофілювання в сільській місцевості закладів охорони здоров'я».

7. Клопотати про призупинення дії доручення Президента України від 22.12.98р. в частині п.1 (недопущення закриття лікувально-профілактичних закладів, розташованих в сільській місцевості та скорочення в них медичних працівників).

Вище відмічені законодавчі акти обговорені в регіонах і в теперішній час знаходяться на доопрацюванні в галузевому Міністерстві та Верховній Раді України.

 

Сумський обласний перинатальний центр в реалізації проекту

«Нове життя – нова якість в охороні материнства і дитинства».

 

Дорученням Президента України В.Ф.Януковича щодо реформування системи охорони здоров’я, спрямованого на підвищення якості і доступності медичної допомоги для громадян України запропоновано впровадження Національного проекту «Нове життя – нова якість в охороні материнства і дитинства».

Термін реалізації Національного проекту "Нове життя" 2011-2013 роки. Втілення проекту дасть змогу створити умови для безпечного материнства, підвищити народжуваність, знизити рівень материнської та малюкової смертності, покращити репродуктивне здоров’я населення.

Це є соціальний проект, який здійснюється у системній взаємодії органів влади на рівні держави, обласної державної адміністрації з Міністерством охорони здоров’я і потребує переважного бюджетного фінансування.

Мета Національного проекту – забезпечення населення доступною висококваліфікованою медичною допомогою, комфортними умовами при народженні та виходжуванні дітей шляхом створення мережі регіональних перинатальних центрів.

Перинатальний центр – це лікувальна установа, яка надає комплексну високотехнологічну, сучасну, доступну медичну допомогу у сфері акушерства, гінекології і неонатології шляхом концентрації штатів медичних працівників, матеріально-технічних ресурсів, впровадження перинатальних технологій, координує діяльність лікувально-профілактичних установ області, в яких надають медичну допомогу жінкам і дітям.

У відповідності до графіку створення регіональних перинатальних центрів в рамках реалізації Національного проекту «Нове життя», утворення регіонального перинатального центру у Сумській  області заплановано на 2013 рік.

На сьогодні, розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 29.04.2011 року №310 «Про організацію роботи з підготовки та реалізації національних проектів в області» створено робочу групу з питань підготовки та реалізації національних проектів в області. Відповідальним за підготовку та реалізацію національного проекту «Нове життя» в області  визначено управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Підготовлено проект розпорядження про створення регіональної робочої групи з підготовки та реалізації Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства» в області, розробляється орієнтовний графік створення регіонального перинатального центру.

Після проведеної оцінки перинатальної допомоги в закладах охорони здоров’я Сумської області було визначено базовим лікувальним закладом для створення перинатального центру ІІІ рівня медичної допомоги – обласний клінічний перинатальний центр. Який є закладом обласної комунальної власності, клінічною базою кафедри акушерства та гінекології Сумського державного університету, має звання «Лікарня доброзичлива до дитини» з 2004 року. Ліжковий фонд центру – 170 ліжок, структура наближена до вимог наказу МОЗ України від 15.08.2011р №514 «Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров’я». До складу перинатального центру входять: обласний центр планування сім’ї, медико-генетичний центр, відділення ектрагенітальної патології.

Будівля центру має достатню площу – 13332 м2, придатні приміщення для експлуатації і розміщення в ньому після реконструктивних та ремонтних робіт структурних підрозділів перинатального центру, визначених наказами МОЗ України від 15.08.2011р №514 «Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров’я», від 10.05.2007р №234 «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах» для забезпечення кваліфікованої високотехнологічної медичної допомоги жінкам та новонародженим за сучасними технологічними підходами, які передбачають узгодженнями інженерно, санітарно-гігієнічних вимог та медичних технологій.

У закладі наявний лікарський та середній медичний персонал, який  володіє знаннями і практичними навичками для надання високотехнологічної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, у т.ч. жінкам з екстрагенітальною патологією. Із загальної кількості лікарів центру – 64% мають І та вищу категорію за спеціальностями, головний лікар, заступник головного лікаря з медичної частини мають вищу категорію по організації і управління охорони здоров’я.  45% медичних працівників охоплено тренінгами з сучасних перинатальних технологій, підготовлено 8 тренерів. На базі центру працює тренінговий центр з питань сучасних перинатальних технологій та реанімації новонароджених.

Забезпеченість обладнанням відповідно до табеля оснащення, затвердженого наказом МОЗ України від 04.11.2010р №951 «Про затвердження Примірних табелів оснащення обладнанням, медичною технікою та виробами медичного призначення» становить лише 35% від потреби. Таким чином, за даними клінічного аудиту, оптимальною базою для створення обласного перинатального центру є обласний клінічний перинатальний центр.

Заклад вимагає оновлення автомобільного парку, обладнання пральні та харчоблоку, потребує проведення капітального, поточного ремонту, реконструкції внутрішніх приміщень та фасаду будівель, до оснащення високотехнологічним обладнанням.  

В 2010 році було проведено реконструкцію дахів Перинатального центру на загальну суму 2,1 млн. гривень.

В 2011 році проведено капітальний ремонт пасажирських ліфтів, інженерних комунікацій, киснепроводу, електромереж. Вартість ремонтних робіт становить 669.4 тис. грн..

На 2012 рік в бюджеті закладу заплановано 1 млн. грн на проведення експертизи всіх споруд та виготовлення проектно-кошторисної документації, яке розпочнеться в ІІ кварталі.

Управлінням охорони здоров’я проведені попередні розрахунки вартості впровадження проекту «Нове життя». Вартість робіт та матеріально-технічного забезпечення складає близько 56 млн.грн., без врахування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації.

 

Матеріали підготовлено управлінням охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації09.02.2012 00:16

Источник: Сумська обласна державна обласна адміністрація http://state-gov.sumy.ua
 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"