Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

25. Організаційний відділ Шосткинської міської ради

 


 

 

 

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар, 14,  каб.20,23

Email:   shst.mr-org@sm.gov.ua,   shostka_org@ukr.net

 

Начальник відділу:   Доценко Андрій Володимирович, т. (05449) 22541

 

Спеціалісти відділу:    

 

головний спеціаліст Пластун Сергій Михайлович,  (05449) 21366

 

головний  спеціаліст

 

з кадрових питань Биховська Людмила Русланівна, т. (05449) 72686

 

Графік особистого прийому громадян керівником:

понеділок з 08.00 до 12.00 год.,

                 з 13.00 до 17.00 год.    

 

 

ДОДАТОК 3

до рішення IVсесії

 Шосткинської міської ради

 V скликання

від 05.10.2006 р.

(зі змінами і доповненнями внесених рішенням ХІХ сесії

Шосткинської міської ради VII скликання

від 16.12.2008 р.)


П О Л О Ж Е Н Н Я

про організаційний відділ Шосткинської міської ради

 

І   Загальні положення.

 

1.1 Організаційний відділ міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради.

Відділ пізвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові,секретарю міської ради.

1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України , Законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормативно-правовими актами, регламентом та рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3  Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.

 

ІІ   Основні завдання відділу.

 

2.1 Здійснення організаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, сприяння взаємодії і зв’язків з територіальною громадою міста - органами самоорганізації населення.

 

ІІІ    Функції відділу.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань :

 

3.1           Забезпечує організаційну підготовку сесій міської ради. Сприяє постійним депутатським комісіям , робочим групам, депутатам у підготовці питань, які виносяться на розгляд міської ради.

3.2           Готує розпорядження про скликання сесії ради, своєчасно доводить до відома депутатів і населення про час, місце проведення та питання, які виносяться на її розгляд.

3.3           Спільно з секретарем міської ради забезпечує підготовку проектів планів роботи міської ради. Забезпечує контроль за їх виконанням.

3.4           За дорученням міського голови розроблює проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з організаційних питань.

3.5    Забезпечує організацію контролю за виконанням рішень міської ради.

3.6    Надає методичну і практичну допомогу депутатам, постійним депутатським комісіям міської ради у виконанні їх повноважень та доручень ради.

3.7     Забезпечує організаційну підготовку засідань постійних депутатських комісій по розгляду планових та позапланових питань, а також рішень міської ради, що знаходяться на контролі :

-         одержує узагальнюючу інформацію про хід виконання рішень;

-         забезпечує організаційну підготовку засідань відповідних постійних депутатських комісій щодо розгляду рішень, які знаходяться на контролі;

-         на виконання одержаних пропозицій готує рішення міської ради.

3.8    Вживає заходів щодо своєчасного розгляду запитів, критичних зауважень, пропозицій, висловлених депутатами на сесіях міської ради, під час проведення прийомів депутатами Верховної Ради та депутатами Сумської обласної ради від м.Шостка.

3.9    Організовує навчання депутатів міської ради.

3.10  Сприяє виборчим комісіям в реалізації їх повноважень під час проведення виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів обласних, місцевих рад та міського голови, референдумів, відповідно до чинного законодавства.

3.11       Забезпечує взаємозв’язок виконкому міської ради з органами самоорганізації населення, надає методичну допомогу у здійсненні їх повноважень, організовує проведення семінарів-навчань голів квартальних комітетів.

3.12       Спільно з іншими відділами міської ради організовує обговорення проектів Законів України, узагальнює пропозиції депутатів міської ради, голів квартальних комітетів.

3.13       Забезпечує розгляд заяв, скарг та звернень громадян, віднесених до компетенції відділу.

3.14       Здійснює організаційне забезпечення масових заходів, що організує виконавчий комітет міської ради.

3.15       Виконує інші функції за дорученням міського голови та секретаря міської ради.

3.16  Розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і  підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;

3.17  Вивчає особисті, професійні ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов´язані з прийняттям  на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

3.18 Приймає від претендентів на вакантні посади відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

  3.19 Розглядає та вносить пропозиції щодо проведення стажування кадрів на службі в органах місцевого самоврядування, готує документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

  3.20 Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад посадових осіб місцевого самоврядування;

  3.21 Обчислює стаж роботи та стаж служби в органі місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років, присвоєння рангів, та наданням щорічних відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток працівників;

  3.22 Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників виконавчого комітету міської ради та структурних підрозділів, надає методичну допомогу підвідомчим підприємствам, установам, організаціям з цих питань;

  3.23 Здійснює роботу, пов´язану із заповненням, обліком  і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників виконавчого комітету міської ради, керівників структурних підрозділів міської ради;

  3.24 Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівників, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

  3.25 Готує документи для відрядження працівників виконавчого комітету міської ради;

  3.26  У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів, контролює розроблення посадових інструкцій посадових осіб;

  3.27 Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань, обов´язків, а також контролює проведення цієї роботи у структурних підрозділах міської ради;

  3.28 Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, організує їх навчання;

  3.29  Веде встановлену  звітно – облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб;

  3.30 Здійснює організаційно – методичне керівництво формуванням кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування;

  3.31   Здійснює інші напрямки кадрової роботи.

 

 

 

 

ІV   Права відділу

 

Відділ має право :

4.1 Виносити на розгляд міського голови, керівництва виконкому міської ради проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції відділу;

4.2 Вивчати хід виконання актів законодавства, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови  з питань, що віднесені до компетенції відділу;

4.3 За погодженням з секретарем міської ради залучати спеціалістів управлінь для вирішення питань, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

4.4 Одержувати у встановленому порядку від управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради дані, документи, матеріали, інформації, необхідні для використання в роботі та виконання покладених на відділ завдань.

 

V   Організація роботи відділу 

 

5.1             Структура , чисельність працівників відділу затверджується міською радою.

5.2             Відділ очолює начальник. У разі відсутності начальника, його обов’язки виконує спеціаліст, на якого покладаються ці обов’язки розпорядженням міського голови за поданням начальника відділу.

5.3             Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно вимог законодавства України.

5.4            Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються секретарем міської ради. Розподіл обов’язків між працівниками відділу здійснюється начальником відділу.

 

VІ   Начальник  відділу

 

6.1  Організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, забезпечує виконання планів роботи міської ради та виконавчого комітету, що стосуються відділу, доручень міського голови, секретаря міської ради.

6.2  Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни.

6.3             Начальник відділу повинен мати вищу освіту. 

6.4             Координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами міської ради.

6.5             У встановленому порядку вносить пропозиції про прийом, переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення та накладання стягнень, погоджує надання їм відпусток.

6.6             Виносить на розгляд міського голови проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, пропозиції та доповідні записки з питань, що відносяться до компетенції відділу.

6.7             Бере участь у роботі сесій міської ради, засіданнях  виконавчого комітету, нарадах, семінарах інших виконавчих органів ради.

6.8             Підписує і візує документи в межах своєї компетенції.

 

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"