Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

17. Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради

 


 

 

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Миру, 11

 

Email: fim62@ukr.net

 

Начальник: Фатун Ігор Михайлович, т. (05449) 6-25-69

 

Графік особистого прийому громадян керівником: понеділок з 13.00 до 17.00.

 

 Нормативно-правові акти, якими керується в роботі відділ культури і туризму:

 

1. Конституція України;

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2. Закон України «Про державну службу»;

3. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

5. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6. Закон України «Про внесення змін до Конституції України»,

7. Закон України «Про внесення змін до основ законодавства України про культуру»,

8. Закон України «Про освіту»;

9. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту»;

10. Закон України «Про відпустки»;

11. Закон України «Про музеї та музейну справу»;

12. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

13. Положення про відділ культури і туризму Шосткинської міської ради;

 Постанови Кабінету Міністрів України:

- № 346 від 14.04.1997 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів, керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам»;

- № 439 від 06.05.2001 «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації»;

- № 260 від 25.03.1997 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»;

- № 82 від 22.01.2005 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу»;

- № 84 від 22.01.2005 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»;

Накази Міністерства культури і туризму України;

Накази управління культури і туризму;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації;

 

 Організації, що належать до сфери управління:

 

 Дитяча школа мистецтв – директор Лоза Юрій Дмитрович, вул. Кірова, буд. 5, т. 4-23-76

 Дитяча музична школа № 1 – директор Приходько Ганна Олегівна, вул. Куйбишева, буд. 44, т. 5-12-61

 Дитяча музична школа № 2 – директор Ворніческу Наталія Григорівна, вул. Баумана, 7, т. 6-11-98

 Краєзнавчий музей – директор Марченко Наталія Дмитрівна, вул. К.Маркса, 53, т. 4-79-23, 6-28-54

 Центр культури і дозвілля – директор Харитонова Наталія Миколаївна, вул. Леніна, 13, т. 4-65-37, 4-67-29

 

 Централізована бібліотечна система:

ЦМБ ім.Толстого – вул. Миру, 11, т.6-23-52

ЦДБ ім.Горького – вул. Миру, 3, т.2-13-44

Бібліотека-філіал № 1 ім. Чехова – вул. 2-го Вересня, 13

Бібліотека-філіал № 2 ім. Ушинського – вул. Онупрієнка, 12

Бібліотека-філіал № 4 – вул. Шевченка, 14, т.2-39-70

Дитяча бібліотека-філіал № 3 – вул. Кірова, 21-а кв. № 2, т.2-30-72

Дитяча бібліотека-філіал № 1 ім. Гайдара – вул. Орджонікідзе, 6, т.5-15-66 

 

 Положення про відділ культури і туризму Шосткинської міської ради

 

  1. Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради (надалі відділ культури і туризму) — є виконавчим органом міської ради, створений Шосткинською міською радою; є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та управлінню культури і туризму Сумської обласної держадміністрації.
  2. Відділ культури і туризму у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами колегії, наказами та розпорядженнями Міністерства культури і туризму України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
  3. Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради вважати правонаступником всіх прав та обов'язків відділу культури Шосткинської міської ради.
  1. Головним завданням відділу культури і туризму є:

реалізація державної політики в галузі культури і туризму, управління закладами культури і туризму, що належать до комунальної власності; координація діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності;

розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку мережі державних закладів культури і туризму, комплексного вирішення проблем галузі в місті;

сприяння відродженню і розвитку культури українського народу, національних меншин, які проживають у місті;

організація матеріально-фінансового забезпечення закладів культури і туризму, що належать до комунальної власності, і сприяння розвитку мережі і матеріально-технічної бази закладів культури і туризму в місті.

  1. Відділ культури і туризму відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує реалізацію політики з питань культури і туризму, створює умови для розвитку театрального, музичного, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, самодіяльної народної художньої творчості, сприяє комплектуванню та поновленню фондів музею, бібліотек, організації виставок;

проводить фестивалі, конкурси, огляди самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

організовує облік, охорону, використання і популяризацію пам’яток матеріальної та духовної культури в місті;

розробляє і вносить, в установленому порядку, пропозиції щодо створення пам’ятників, здійснює контроль за їх художнім рівнем та спорудженням;

сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

сприяє раціональному використанню кадрів культури і туризму; соціальному захисту працівників культури і туризму;

організовує бухгалтерський облік підпорядкованих закладів; звітність всіх закладів культури і туризму міста;

забезпечує контроль за додержанням правил охорони праці і техніки безпеки праці в підпорядкованих закладах культури і туризму;

проводить атестацію спеціалістів закладів культури і туризму у межах своєї компетенції;

забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи по усуненню недоліків у роботі;

розглядає відповідно до чинного законодавства клопотання і вносить подання до нагородження працівників, які особливо відзначилися (державними нагородами, президентськими відзнаками та присвоєння їм почесних звань України), застосовує згідно з чинним законодавством України інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.

 

  1. Відділ культури і туризму має право:

у встановленому порядку створювати, реорганізовувати та ліквідовувати заклади і організації культури і туризму, що відносяться до комунальної власності;

аналізувати роботу закладів та одержувати необхідні дані від структурних підрозділів з питань, що входять до компетенції відділу культури і туризму;

проводити наради керівників закладів культури і туризму з питань, що належать до його компетенції;

вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів культури і туризму, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету культурної і туристичної галузі міста;

дозволяти закладам культури підвідомчих відділу культури і туризму надавати платні послуги на місцях з метою отримання додаткових джерел фінансування для здійснення статутної діяльності і фінансової самопідтримки;

укладати угоди з підприємствами, організаціями та юридичними особами щодо господарської діяльності;

укладати угоди про міжнародне співробітництво за погодженням з міським головою на проведення обміну: делегаціями, концертними програмами, виставками та окремими заходами культурно-мистецького і туристичного значення;

проводити преміювання, нагородження працівників культури і туризму, дітей-переможців різноманітних конкурсів, фестивалів, учасників та керівників колективів художньої самодіяльності як підвідомчих організацій, так і організацій інших відомств культурно-мистецького і туристичного напрямку.

  1. Відділ культури і туризму очолює начальник відділу, який призначається на посаду міським головою за погодженням з начальником управління культури і туризму обласної державної адміністрації на конкурсній основі.
  2. Начальник відділу культури і туризму:

керує відділом культури і туризму, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів;

відповідно до чинного законодавства призначає і звільняє керівників закладів, підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, визначає їх обов’язки;

видає у межах компетенції накази, які є обов’язковими для виконання підвідомчими відділу культури і туризму організаціями і посадовими особами, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи відділу культури і туризму, функціональні обов’язки їх працівників;

заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників підвідомчих закладів культури і туризму.

  1. Відділ культури і туризму утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Структура відділу, загальна чисельність і фонд оплати праці працівників відділу визначаються міською радою.

 

Штатний розпис відділу затверджується міським головою.

10.  Відділ культури і туризму є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"