Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Місцеві вибори

 Звіти органу влади

 Гаряча лінія

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

17. Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради

 Доступ до публічної інформації

 

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Миру, 11

 

Email: fim62@ukr.net

 

Начальник: Фатун Ігор Михайлович, т. (05449) 6-25-69

 

Заступник начальника: Півненко Зоя Павлівна, т. (05449)6-25-69

 

Секретар-друкарка Ревенок Наталія Валеріївна, т. (05449)6-25-69, 6-21-58

 

Головний бухгалтер Коваль Ніна Дмитрівна, т. (05449) 6-21-58

 

 Графік особистого прийому громадян керівником: понеділок з 13.00 до 17.00.

 

 Нормативно-правові акти, якими керується в роботі відділ культури і туризму:

 

1. Конституція України;

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2. Закон України «Про державну службу»;

3. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

5. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6. Закон України «Про внесення змін до Конституції України»,

7. Закон України «Про внесення змін до основ законодавства України про культуру»,

8. Закон України «Про освіту»;

9. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту»;

10. Закон України «Про відпустки»;

11. Закон України «Про музеї та музейну справу»;

12. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

13. Положення про відділ культури і туризму Шосткинської міської ради;

 Постанови Кабінету Міністрів України:

- № 346 від 14.04.1997 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів, керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам»;

- № 439 від 06.05.2001 «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації»;

- № 260 від 25.03.1997 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»;

- № 82 від 22.01.2005 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу»;

- № 84 від 22.01.2005 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»;

Накази Міністерства культури і туризму України;

Накази управління культури і туризму;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації;

 

 Організації, що належать до сфери управління:

 

 Дитяча школа мистецтв – директор Лоза Юрій Дмитрович, вул. Кірова, буд. 5, т. 4-23-76

 Дитяча музична школа № 1 – директор Приходько Ганна Олегівна, вул. Куйбишева, буд. 44, т. 5-12-61

 Дитяча музична школа № 2 – директор Ворніческу Наталія Григорівна, вул. Баумана, 7, т. 6-11-98

 Краєзнавчий музей – директор Марченко Наталія Дмитрівна, вул. К.Маркса, 53, т. 4-79-23, 6-28-54

 Центр культури і дозвілля – директор Харитонова Наталія Миколаївна, вул. Леніна, 13, т. 4-65-37, 4-67-29

 

 Централізована бібліотечна система:

ЦМБ ім.Толстого – вул. Миру, 11, т.6-23-52

ЦДБ ім.Горького – вул. Миру, 3, т.2-13-44

Бібліотека-філіал № 1 ім. Чехова – вул. 2-го Вересня, 13

Бібліотека-філіал № 2 ім. Ушинського – вул. Онупрієнка, 12

Бібліотека-філіал № 4 – вул. Шевченка, 14, т.2-39-70

Дитяча бібліотека-філіал № 3 – вул. Кірова, 21-а кв. № 2, т.2-30-72

Дитяча бібліотека-філіал № 1 ім. Гайдара – вул. Орджонікідзе, 6, т.5-15-66 

 

 Положення про відділ культури і туризму Шосткинської міської ради

 

  1. Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради (надалі відділ культури і туризму) — є виконавчим органом міської ради, створений Шосткинською міською радою; є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та управлінню культури і туризму Сумської обласної держадміністрації.
  2. Відділ культури і туризму у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами колегії, наказами та розпорядженнями Міністерства культури і туризму України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
  3. Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради вважати правонаступником всіх прав та обов'язків відділу культури Шосткинської міської ради.
  1. Головним завданням відділу культури і туризму є:

реалізація державної політики в галузі культури і туризму, управління закладами культури і туризму, що належать до комунальної власності; координація діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності;

розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку мережі державних закладів культури і туризму, комплексного вирішення проблем галузі в місті;

сприяння відродженню і розвитку культури українського народу, національних меншин, які проживають у місті;

організація матеріально-фінансового забезпечення закладів культури і туризму, що належать до комунальної власності, і сприяння розвитку мережі і матеріально-технічної бази закладів культури і туризму в місті.

  1. Відділ культури і туризму відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує реалізацію політики з питань культури і туризму, створює умови для розвитку театрального, музичного, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, самодіяльної народної художньої творчості, сприяє комплектуванню та поновленню фондів музею, бібліотек, організації виставок;

проводить фестивалі, конкурси, огляди самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

організовує облік, охорону, використання і популяризацію пам’яток матеріальної та духовної культури в місті;

розробляє і вносить, в установленому порядку, пропозиції щодо створення пам’ятників, здійснює контроль за їх художнім рівнем та спорудженням;

сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

сприяє раціональному використанню кадрів культури і туризму; соціальному захисту працівників культури і туризму;

організовує бухгалтерський облік підпорядкованих закладів; звітність всіх закладів культури і туризму міста;

забезпечує контроль за додержанням правил охорони праці і техніки безпеки праці в підпорядкованих закладах культури і туризму;

проводить атестацію спеціалістів закладів культури і туризму у межах своєї компетенції;

забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи по усуненню недоліків у роботі;

розглядає відповідно до чинного законодавства клопотання і вносить подання до нагородження працівників, які особливо відзначилися (державними нагородами, президентськими відзнаками та присвоєння їм почесних звань України), застосовує згідно з чинним законодавством України інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.

 

  1. Відділ культури і туризму має право:

у встановленому порядку створювати, реорганізовувати та ліквідовувати заклади і організації культури і туризму, що відносяться до комунальної власності;

аналізувати роботу закладів та одержувати необхідні дані від структурних підрозділів з питань, що входять до компетенції відділу культури і туризму;

проводити наради керівників закладів культури і туризму з питань, що належать до його компетенції;

вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів культури і туризму, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету культурної і туристичної галузі міста;

дозволяти закладам культури підвідомчих відділу культури і туризму надавати платні послуги на місцях з метою отримання додаткових джерел фінансування для здійснення статутної діяльності і фінансової самопідтримки;

укладати угоди з підприємствами, організаціями та юридичними особами щодо господарської діяльності;

укладати угоди про міжнародне співробітництво за погодженням з міським головою на проведення обміну: делегаціями, концертними програмами, виставками та окремими заходами культурно-мистецького і туристичного значення;

проводити преміювання, нагородження працівників культури і туризму, дітей-переможців різноманітних конкурсів, фестивалів, учасників та керівників колективів художньої самодіяльності як підвідомчих організацій, так і організацій інших відомств культурно-мистецького і туристичного напрямку.

  1. Відділ культури і туризму очолює начальник відділу, який призначається на посаду міським головою за погодженням з начальником управління культури і туризму обласної державної адміністрації на конкурсній основі.
  2. Начальник відділу культури і туризму:

керує відділом культури і туризму, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів;

відповідно до чинного законодавства призначає і звільняє керівників закладів, підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, визначає їх обов’язки;

видає у межах компетенції накази, які є обов’язковими для виконання підвідомчими відділу культури і туризму організаціями і посадовими особами, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи відділу культури і туризму, функціональні обов’язки їх працівників;

заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників підвідомчих закладів культури і туризму.

  1. Відділ культури і туризму утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Структура відділу, загальна чисельність і фонд оплати праці працівників відділу визначаються міською радою.

 

Штатний розпис відділу затверджується міським головою.

10.  Відділ культури і туризму є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

 

Оновлено

01.02.18

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"