Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

26. Юридичний відділ Шостинської міської ради

 


  

 

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар, 14,  каб.32,

 

Еmail:  uristvyk@ukr.net

 

Начальник відділу:   Скляр Алла Григорівна,  т. (05449) 20252

 

 

Графік особистого прийому громадян керівником: середа з 9.00 до 12.00 год.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ Шосткинської міської ради

 

І. Загальні положення

1.1.     Юридичний відділ, надалі „Відділ" утворюється міською радою, є виконавчим органом Шосткинської міської ради, їй підзвітний та підконтрольний.

Відділ у своїй діяльності підпорядковується міському голові та її виконавчому комітету.

1.2.    В своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Законом України „При місцеве самоврядування в Україні", рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

1.3. Положення про відділ затверджується міською радою.

1.4.  Працівники відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

1.5.  На працівників відділу поширюється дія Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування".

1.6.   Положення розроблене на основі „Загальною положення про юридичну службу Міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1995р. № 690.

 

П. Функції та повноваження відділу

а) „Власні повноваження".

Юридичний відділ міської ради:

-   забезпечує правовими засобами законність в діяльності міської ради та її виконавчих органів;

-   організує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

-  перевіряє відповідність законодавству проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, візує проекти рішень, що подаються на розгляд міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови за наявності віз керівників та спеціалістів заінтересованих підрозділів.

У разі невідповідності проектів рішень та розпоряджень міського голови законодавству та якщо внесені до нього юридичним відділом зауваження не враховано, не візуючи проект, юридичний відділ подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення міською радою, міським головою і виконавчим комітетом.

Видання розпоряджень, а також подання на розгляд проектів рішень ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови без попереднього розгляду юридичним відділом не допускається:

-   готує пропозиції щодо зміни або скасування рішень та розпоряджень при

одержанні протестів та подань прокуратури;

1.7.        готує необхідні матеріали до суду (господарського суду) про визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права громадян, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

1.8.        організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників апарату управління міської ради та виконавчого комітету, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування;

1.9.        дає консультації з правових питань депутатам ради, працівникам апарату управління та інших органів ради;

1.10.   забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих й інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, які стосуються діяльності юридичного відділу;

1.11.   готує необхідні матеріали і пропозиції для інформування міського голови щодо фактів порушень виконавчими органами міської ради рішень ради, виконавчих комітетів, розпоряджень міського голови актів влади, законів України;

1.12.   за дорученням міського голови та ради представляє інтереси міської ради, виконавчого комітету в суді, господарському суді та інших органах;

1.13.   приймає участь при проведенні міським головою та заступниками з питань діяльності виконавчих органів ради особистих прийомів громадян.

б) „Делеговані повноваження".

1.14.   здійснює в установленому порядку державну реєстрацію місцевих об'єднань громадян, які створюються і діють відповідно до законодавства.

 

III. Права відділу

1.15.   одержувати від посадових осіб місцевого самоврядування накази, довідки, рішення та розпорядження виконавчих органів міської ради, які необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

1.16.   брати участь у проведенні семінарів, інших занять з правових питань;

1.17.   інформувати міського голову у разі покладання на відділ роботи, що не належить до функцій чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

1.18.   залучати за згодою керівників виконавчих органів міської ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього завдань;

1.19.   брати участь у засіданнях постійних комісій рад і колегіальних органів, нарадах у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність за законодавством проектів рішень, наказів, розпоряджень міського голови, інших правових актів, що суперечать закону, є обов'язковими для розгляду керівниками виконавчих органів ради.

 

IV. Штати відділу та відповідальність працівників

1.20.  Штати відділу затверджуються міською радою, а штатний розклад - міським головою.

1.21.  Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

1.22. На посаду спеціалістів відповідної категорії посад, які входять до складу відділу, призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту. У виняткових випадках на посаду спеціаліста відділу можуть призначатися особи, які не мають вищої освіти, але навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів, з проведенням обов'язкового стажування.

1.23.  Завідуючий відділом керує відділом, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, розробляє службові обов'язки, вносить пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.

1.24.  У разі відсутності завідуючого відділом його обов'язки інший, на якого покладаються ці обов'язки розпорядженням міського голови.

1.25.  Оплата праці працівників відділу здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

1.26.  Покладання на юридичний відділ обов'язків, які не передбачені цим положенням, не допускаються.

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"